Pravidla

Pravidla MC serveru:

 1. ● Připojením se na server hráč automaticky souhlasí se všemi našimi pravidly, a také se zpracováním osobních údajů a dat.
 2. ● Hráč se musí řídit platnými zákony České či Slovenské republiky.
 3. ● Dbejte na základy slušného chování. Je zakázáno používat vulgární slova, urážet či zesměšňovat hráče i členy AT. (více na cs.wikipedia.org/wiki/Netiketa)
 4. ● Hráč nesmí jakkoliv zneužívat chyb na serveru, je také povinen je co nejdřív nahlásit členovi AT nebo do ticketu na discordu
 5. ● Je zakázáno zveřejňovat interní informace serveru.
 6. ● Nesmíte psát celou zprávu velkým písmem. (Například „ZDRAVÍM VÁS VŠECHNY“)
 7. ● Nesmíte jakkoliv zahlcovat a spamovat chat. (3x stejná zpráva odeslaná během 2 minut)
 8. ● Hráč nesmí jakýmkoliv způsobem zveřejňovat osobní informace jiných hráčů a členů AT.
 9. ● Hráč musí respektovat rozhodnutí člena AT.
 10. ● Hráč nesmí jiným hráčům kazit herní zážitek.
 11. ● Hráč nesmí žádat o jakákoliv práva. (VIP, OP…)
 12. ● Je zakázáno navádět jiné hráče k porušení pravidel.
 13. ● Je zakázáno hledat jakékoliv nedostatky v pravidlech a zneužívat je.
 14. ● Je zakázáno mít připojeno na serveru v jednu dobu dva a více účtů. Neplatí při hře dvou a více hráčů na jedné IP adrese nebo při vyjímce pro AFK účty.
 15. ● Je zakázáno jakýmkoliv způsobem ničit přírodu (stavby 1×1, vysoké sloupy, pokládání zbytečných bloků po přírodě atd.)
 16. ● Je zakázáno vytváření pastí, lákání hráčů do pastí, uvěznění hráče v pasti či zabít hráče pomocí pasti.
 17. ● Je zákázáno pojmenovávat nevhodně itemy či moby.
 18. ● V případě udělení trestu je zakázáno obcházet trest jakýmkoliv způsobem (změna IP adres atd.)
 19. ● Je zakázáno posílání/zveřejňování nevhodných stránek.
 20. ● Je zakázáno využívat VPN/Proxy.
 21. ● Svoje obydlí si prosím stavte nejméně 500 blocků od spawnu a nejméně 300 blocků od jiného hráče, pokud s ním tedy nejste domluveni jinak.
 22. ● Přísný zákaz vytváření staveb/strojů, které příliš zatěžují server.
 23. AT si vyhrazuje právo na své skiny, dokud se nejedná o základní skiny minecraftu nebo o známé skiny dostupné na internetu.
 24. ● Co není zakázáno, není automaticky povoleno! Člen AT může udělit trest nezávisle na pravidlech.

Pravidla Discordu:

 1. ● Celý discord se řídí platnými zákony České a Slovenské republiky.
 2. ● Nesmíte vyjadřovat rasismus, fašismus, nacismus atd. jakýmkoliv způsobem.
 3. ● Na serveru je zakázáno vyjadřovat se nevhodně , provokativně nebo vyvolávat hádky.
 4. ● Váš nick nesmí být nevhodný.
 5. ● Váš nick se nesmí shodovat s nickem člena AT nebo Youtubera.
 6. ● Je zakázáno komunikovat jiným jazykem než je čeština, slovenština a angličtina.
 7. ● Je zakázáno obchodovat s reálnou měnou.
 8. ● Je zakázáno mít nevhodný status či profilovou fotku.
 9. ● Na celém discord serveru je zakázáno jakýmkoliv způsobem dělat reklamu (Konkurenční servery, Youtube, Instagram, Twitch, Facebook atd.) také nesmíte kontaktovat ostatní členy za účelem reklamy.
 10. ● Je zakázáno používat měniče hlasu.
 11. ● Je zakázáno pouštět hudbu nebo vydávat nežádoucí zvuky.
 12. ● Na serveru je přísně zakázáno nahrávat audiostopu.
 13. ● Vedení serveru si vyhrazuje právo změnit pravidla bez oznámení.
 14. ● Je zakázáno spamovat či zbytečně zahlcovat místnosti.
 15. ● Je zakázáno se dotazovat člena AT na interní informace serveru.
 16. ● Neptejte se členů AT na soukromé informace. (věk, bydliště, IP adresa atd.)